michelangelo-71282

Vårdnadsmål ​

En vårdnadstvist kan vara lång och invecklad. Advokatbyrån Massi åtar sig uppdrag som ombud i vårdnads-, boende- och umgängestvister. Vi hjälper dig också att utreda möjligheten till att få rättsskydd eller rättshjälp.

hippo-89223_1920

Bodelning

Många gånger kan man i bodelningstvister behöva ett eget juridiskt ombud, som tillvaratardina intressen. Vi hjäper dig i bodelningstvister, både innan och efter att en bodelningsförrättare förordnats.

Arvstvister

Tyvärr uppstår det i samband med en boutredning ofta tvister mellan de som ska ärva. Vi företräder klienter i ärenden som handläggs av boutredningsman och i tvister i allmän domstol.