Vi är specialister på vårdnadsmål

Få mål är mer påfrestande för en klient än familjemål. Förutom goda juridiska kunskaper krävs det ett särskilt stort engagemang från advokaten.

Behöver du rättshjälp?

Om du har frågor gällande vårdnad, boende och umgänge där du vill ändra situationen kan du kontakta oss på Advokatbyrån Massi. Vi besvarar frågor kring vårdnad, boende och umgänge. 

Våra rättsområden

Om du behöver hjälp i fråga om äktenskapsskillnad, vårdnads-, boende- och umgängestvister, bodelning eller arvstvister kan vi på Advokatbyrån Massi hjälpa dig.

Vårdnadsmål

Advokatbyrån Massi åtar sig uppdrag som ombud i vårdnads-, boende- och umgängestvister.

Bodelning

Vi hjäper dig i bodelningstvister, både innan och efter att en bodelningsförrättare förordnats.

Arvstvister

Vi företräder klienter i ärenden som handläggs av boutredningsman och i tvister i allmän domstol.

Behöver du rättshjälp? Kontakta oss!

Varje uppdrag, varje mål, varje klient, skall prioriteras och ges bästa möjliga biträde som går att få. Bara det absolut bästa är nog för advokatbyråns klienter.

Medarbetare

Emma Bardosson

Biträdande Jurist

Om byrån

Advokatbyrån Massi grundades 2005 av advokat David Massi. Tanken bakom bildandet av advokatbyrån var, och är alltjämt idag, att alltid sätta klienten i första rummet.

Varför bör du välja oss?

Kunniga jurister

Våra juridiska kunskaper i familjerättsprocessen har gett våra klienter en stor fördel i dessa tvister.

Stor erfarenhet

Advokatbyrån Massis medarbetare har i många år biträtt klienter i familjerättsfrågor med stor framgång.

Varje mål prioriteras

Varje uppdrag, varje mål, varje klient prioriteras och ges bästa möjliga biträde som går att få.

Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning